Menu  →

Byggeriet

Opdateres løbende…

Nye arbejder:
• Anlægsarbejder for stik vej.
• Nedtagning af tårnkran samt lukning af kranhul.

Arbejder der fortsætter:
• Montage af præfab. boksmoduler er afsluttet, udvendig aptering pågår
• Montage af betonelementer 1. del boligslangen er afsluttet, indvendig aptering pågår
• Aptering af ny Føtex
• Nedkørsels rampe til kommende p-kælder.
• Tekniske installationer i kælder og stueplan
• Etablering af ny indvendig centergade med indgang fra Centertorvet

 

 

Det sker i den kommende tid

1. Boligslangen
2. Kørerampe
3. Boksboliger
4. Parkeringsdæk 2
5. Den grønne have
6. Parkeringsdæk 1

Nye arbejder:
• 
Montering af færdigfabrikerede facadeelementer på 
boksboliger mod gågaden
• 
Færdigmontering af boligslangen
• 
Opsætning af altaner på boligslangen
• 
P-dæk 1. sal færdigstøbes

Arbejder der fortsat pågår:
• 
Aptering af ny Føtex
• Aptering af boliger i boligslangen
• Etablering af ny nedkørsel til P-kælderen
• Teknik og installationer i kælder og stueplan
• Etablering af ny indvendig centergade med adgang fra Torvet

 

Boligslangen tager form…

 

 

         

 

Her ses den nye rampe op til p-dæk 2, der er opsat og klar til isolering og overfladebehandling. Boligslangen er nu opført i 2 etager.

 

 

Her ses de betonvægge, som skal bære boligslangen som er på 6 etager.

 

 

 

 

 


Foto er taget på p-dæk 1. sal, hvorfra dæk til p-dæk 2. sal netop er monteret.

 

 

 

 

 


Foto af den nye indgang fra Springvandstorvet – til højre ses bagvæg på gågadebutikkerne. Når gaden står færdig, vil gågadebutikkerne få åbne facader og indgang mod ny centergade. Til højre ses åbning til en af de 2 nye butikker, som etableres i forbindelse med åbning af ny centergade, som åbner 1. november 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de 3 sidste billeder ses den nye rampe til p-dæk 1 og 2 samt p-kælder, hvor der også arbejdes.

 

 

• Montering af færdigfabrikerede facadeelementer på boligslangen
• Når boliger er oppe i 2 etager, påbegyndes indvendig aptering af boligerne
• Etablering af ny nedkørsel til p-kælder påbegyndes
• Tagbelægningsarbejder p-dæk 2. sal