Menu  →

Byggeriet

Opdateres løbende…

Opdateret d. 3. juli 2022

Tunnelen, der forbinder Tornerosevej med Herlev Bymidte, er åbnet igen og kan benyttes i tidsrummet kl. 5:00 – 21:30. Tunnelen går under Herlev Ringvej og til bymidtecenterets P-kælder, hvorfra der er adgang videre til bymidten og centret. Tunnelen har været lukket i forbindelse med ombygningen af bymidtecenteret. Så nu er det blevet meget nemmere at komme fra Eventyrkvarteret og til Herlev Bymidte.

 

Opdateret d. 6. april 2022

Arbejder der pågår nu:

• I den lukkede P-kælder forberedes der til opførelse af yderligere boliger på tag samt Erhvervstårnet

– Eksisterende søjler i P-kælder forstærkes og suppleres med nye søjler

• I stueplan – bag byggevæggen mellem Føtex og Matas i det område hvor Føtex og Centertorvet lå:

– Området er ryddet og klargjort til etablering af ca. 21 nye butikker

– En del af området forberedes til opførelse af ny centerindgang og Erhvervstårnet som opføres i 10 etager

• Udvendig facade – Nedrivning af del af eksisterende bygning for at gøre plads til Erhvervstårnet og ny
centerindgang

• På 1. sal forberedes etablering af ca. 2.000 m2 udlejningsareal, kundetoiletter og ny centergade.

 

  

   

 

 

 

Opdateret d. 26. november 2021

Omlægning af nedkørsel til P-kælderen d. 2. december

 

Ombygningen af Herlev Bymidte Butikscenter forløber planmæssigt og Casa Group og Nrep går igang med etape B. Det betyder at der med virkning fra d. 2. december sker følgende ændringer:

• Nedkørsel sker fra Herlev Bygade
• Udkørsel fra P-kælderen sker som nu, via rampe bag Herløv Kro
• Ny indgang fra P-kælder til center flyttes
• Ny indgang fører op til indgang ved Springvandstorvet, ved siden af Mr. Bruun.

Herudover sker følgende:
• Ny føtex åbner
• Ny centergade åbner
• Gågadebutikkerne åbner op ind mod den nye centergade.

 

   

Opdateret d. 19. oktober 2021

Nye arbejder:

• 
Færdiggørelse af ny adgang til P-kælder fra stikvej (samme placering som tidligere nedkørsel)
• 
Omlægning af adgang til P-kælder med adgang fra stikvej (ny rampe), udkørsel fortsat ad Kirkevej
• Omlægning af P-kælder som træder i kraft den 2. december 2021
• Butikker mod Gågaden udvides ind mod ny Center, med åbne facader
• 
Færdiggørelse af ny indvendig centergade med adgang fra 
Centertorvet (Springvandstorvet) med åbning den 2. december 2021
• Færdigaptering af Føtex – med åbning den 2. december 2021
• Opstart på etablering af grøn taghave til boligerne
• Etablering af ny byggeplads mod Herlev Hovedgade/Ringvejen

 

Arbejder der fortsætter:

• 
Aptering af boliger pågår
• 
Aptering af ny Føtex
• 
Tekniske installationer i kælder og stueplan

 

 Nye arbejder:
• Anlægsarbejder for stik vej.
• Nedtagning af tårnkran samt lukning af kranhul.

Arbejder der fortsætter:
• Montage af præfab. boksmoduler er afsluttet, udvendig aptering pågår
• Montage af betonelementer 1. del boligslangen er afsluttet, indvendig aptering pågår
• Aptering af ny Føtex
• Nedkørsels rampe til kommende p-kælder.
• Tekniske installationer i kælder og stueplan
• Etablering af ny indvendig centergade med indgang fra Centertorvet

 

 

Det sker i den kommende tid

1. Boligslangen
2. Kørerampe
3. Boksboliger
4. Parkeringsdæk 2
5. Den grønne have
6. Parkeringsdæk 1

Nye arbejder:
• 
Montering af færdigfabrikerede facadeelementer på 
boksboliger mod gågaden
• 
Færdigmontering af boligslangen
• 
Opsætning af altaner på boligslangen
• 
P-dæk 1. sal færdigstøbes

Arbejder der fortsat pågår:
• 
Aptering af ny Føtex
• Aptering af boliger i boligslangen
• Etablering af ny nedkørsel til P-kælderen
• Teknik og installationer i kælder og stueplan
• Etablering af ny indvendig centergade med adgang fra Torvet

 

 

Boligslangen tager form…

 

 

         

Her ses den nye rampe op til p-dæk 2, der er opsat og klar til isolering og overfladebehandling. Boligslangen er nu opført i 2 etager.

 

 

Her ses de betonvægge, som skal bære boligslangen som er på 6 etager.

 

 

 

 

 


Foto er taget på p-dæk 1. sal, hvorfra dæk til p-dæk 2. sal netop er monteret.

 

 

 

 

 


Foto af den nye indgang fra Springvandstorvet – til højre ses bagvæg på gågadebutikkerne. Når gaden står færdig, vil gågadebutikkerne få åbne facader og indgang mod ny centergade. Til højre ses åbning til en af de 2 nye butikker, som etableres i forbindelse med åbning af ny centergade, som åbner 1. november 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de 3 sidste billeder ses den nye rampe til p-dæk 1 og 2 samt p-kælder, hvor der også arbejdes.

 

 

• Montering af færdigfabrikerede facadeelementer på boligslangen
• Når boliger er oppe i 2 etager, påbegyndes indvendig aptering af boligerne
• Etablering af ny nedkørsel til p-kælder påbegyndes
• Tagbelægningsarbejder p-dæk 2. sal